شنبه 4 / 3 / 98

وضعیت کالاها

- فروشگاه اتکا

- فروشگاه شهر

- فروشگاه ياران دريان

- فروشگاه انجامی

- فروشگاه ملکی

- نوين پخش

- فروشگاه رفاه شعبه مطهری

- فروشگاه هایپر شالیز

- فروشگاه سطوتی غرق‌آباد

- فروشگاه هوشمند

- فروشگاه سطوتی غرق‌آباد