جمعه 2 / 1 / 98

وضعیت کالاها

- فروشگاه هایپر شالیز

- بازارچه نگین

- فروشگاه هایپر شالیز

- فروشگاه انجامی

- فروشگاه جردن

- فروشگاه شهر (آوه)

- فروشگاه ملکی

- فروشگاه آريا

- سوپرماركت سعيد

- فروشگاه فانوس

- هايپرماركت شهر شب

- فرروشگاه تخفيفي تاج

- مركز خريد آپامه

- فروشگاه استار

- فروشگاه ياران دريان

- نوين پخش

- فروشگاه انجامی

- مرغ نمونه

- مرغ نباتي

- قصابي امير هاشم